Test thử Google Translate trên điện thoại 4 lõi của Huawei

Hôm nay mình sẽ làm bài Test thử Google Translate trên điện thoại 4 lõi của Huawei.

Hiện tại thì Google đã có thể sử dụng trên tất cả các dòng PC trên thế giới. Tuy nhiên chức năng dịch trên các điện thoại thì không dịch trực tiếp từ ứng dụng mà phải thông qua dịch trên trang web của Google.

Làm sao Google có thể hiểu được ý của tôi

Làm sao Google Dich có thể hiểu được ý của tôi tốt đến như vậy

Tôi muốn dịch 2 câu từ tiếng Việt sang tiếng Anh như sau: